image alt

אז מה יש בקופסה?

תכולת הערכה:
1. כרטיס Fuze Card
2. קורא כרטיסים מגנטיים
3. מטען eCharger
4. כבל מיקרו USB להטענה

5. מדריך מקוצר למשתמשכרטיס Fuze Card 
בפתיחת הקופסה נראה את כרטיס Fuze Card המגעים המוזהבים משמאל מיועדים להטענת הכרטיס/מסך התצוגה הממוקם בפינה הימנית התחתונה ומתחתיו
3 כפתורים.
בהמשך המדריך נפרט על תפקוד הכפתורים בהרחבה
image alt

מדריך למשתמש
מדריך למשתמש נמצא מתחת לכרטיס ה- Fuze Card חלקו הקידמי של המדריך מסביר על הרכיבים השונים הכלולים בקופסה
חלקו האחורי של המדריך מסביר על השימוש בכרטיס
image alt

סוללה eCharger
סוללה להטענת הכרטיס/מסך תצוגה.
טעינה שמספיקה עד 30 יום!
חלקו המוזהב בצד שמאל נועד לטעינת הכרטיס.
image alt
יש להכניס את הכרטיס לפתח שנמצא בצד ימין של ה- eCharger וללחוץ על הכפתור בכדי להתחיל להטעין את כרטיס ה- Fuze Card
image alt

נורית החיווי
נורית החיווי תהיה אדומה בזמן שהכרטיס נטען וירוקה שההטענה הסתימה
מטען ה- eCharger מספיק ל 3 עד 5 הטענות של כרטיס ה- Fuze Card

*כ-90 דקות להטענה מלאה של ה- eCharger 
*כ 30 דקות להטענה מלאה לכרטיס ה- Fuze Card
image alt

קורא הכרטיסים
קורא הכרטיסים משמש להוספת כרטיסי אשראי או כרטיסי מועדון מגנטיים לכרטיס ה- Fuze Card באמצעות האפליקציה Card Manager
image alt

כבל Micro USB
מתחת למטען וקורא הכרטיסים קיימת מחיצה מנייר, יש להרימה ולגלות את כבל Micro USB להטענת מטען ה eCharger
image alt

לסיום...
יש לחבר את כבל micro USB בצד שמאל של המטען ולהטעינו בעזרת מטען USB סטנדרטי
image alt
תקנון שימוש במוצר FUZE CARD

להלן תקנון השימוש והשירות במוצר FUZE CARD המיוצר על ידי חברת BRILLIANTS הקוריאנית והמשווק על ידי FUZE CARD ISRAEL LTD..

אישור
הנך מאשר כי שימושך במוצר FUZE CARD מהווה הסכמה מלאה לתנאי הסכם זה או להסכם שיהיה בתוקף באותו זמן. התנאים בהסכם זה ורק הם קובעים את תנאי השרות של FUZE CARD והנך מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות של FUZE CARD כפי שמופיעה באתר החברה והנך מאשרה.

הגדרות
FUZE CARD ISRAEL בע"מ המשווקת את כרטיס FUZE CARD בישראל.
"בקשת שירות" – יצירת בקשה לקבלת שירות ממומחי החברה
* בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד

שירות לקוחות
מערך שירות לקוחות עומד לטובת לקוחות החברה:
• ימים א'-ה' בין השעות 09:00-18:00
• ימי שישי וערבי חג - סגור
מערך השירות מתבצע באמצעות ערוצי הפניה הבאים:
• באמצעות המייל: Support@fuzecard.co.il
• באמצעות ווצטאפ: 054-4375421
• באמצעות טלפון: 077-9555100


הגבלות אחריות
• אחריות למוצר ניתנת לתקופה של 12 חודשים ממועד רכישת הכרטיס.
• במידה והכרטיס יהיה תקול, להלן מפורט תהליך החלפתו אשר יבוצע ללא חיוב נוסף במסגרת האחריות:
o החברה תשלח לכתובת המייל של הלקוח לינק לטובת הפקת תעודת החזרה באמצעות BOXIT.
o באחריות הלקוח לשלוח את הכרטיס והקופסא בלבד ללא האבזרים הנלווים.
o על המעטפה יש להצמיד את תעודת המשלוח אשר הודפסה על דף A4 ללא קיפול הדף.
o בהגיעך לתיבת ה BOXIT יש לבחור משלוח חוזר, יש להקיש את מספר המשלוח המופיע על התעודה. לאחר ההקשה תיפתח אחת התיבות אליה יש להכניס את המעטפה.
o לאחר הגעת הכרטיס למשרדי החברה הוא ייבדק. במידה ואכן תימצא תקלת חומרה בכרטיס הוא ייגזר ויוחלף בכרטיס חדש אשר יישלח ללקוח לתיבת ה BOXIT.
• לחברה אין אחריות על המידע הקיים בכרטיס.
• החברה מתחייבת לא לעשות כל שימוש במידע הקיים בכרטיס מעבר למדיניות הפרטיות המופיעה באתר החברה.
• אין החברה אחראית על כל סוג שהוא של חוסר יכולת לעשות שימוש בכרטיס מכל סיבה שהיא.
• אין ביכולתה של החברה להתחייב כי הכרטיס יכובד במאה אחוז מהמקרים בהם יעשה ניסיון לשימוש על ידי הלקוח.
• החברה ממליצה לשאת בנוסף לכרטיס FUZE CARD ,כרטיס אשראי נוסף כגיבוי.
• החברה לא תהיה אחראית במידה ונעשה שימוש במוצר שלא לפי הנחיות היצרן המופיעות בהוראות השימוש.

מידע בנוגע להפעלת הכרטיס ניתן למצוא באתר החברה www.fuzecard.co.il

x

#{title}

#{text}

#{price}