image alt

כל מה שרצית לדעת על אבטחה

קיימות מספר תכונות על כרטיס ה- Fuze Card המשפרות את האבטחה של המכשיר.
1) הגדרת רמת אבטחה
2) קוד                         
3) נעל נתונים מרוחקים 

אנו נבחן תחילה כיצד להגדיר את רמת האבטחה של כרטיס ה- Fuze Card.

1. רמת אבטחה

פתח את התפריט הנפתח הממוקם בפינה השמאלית העליונה של מסך הבית.


לחץ על סמל המתאים לרמת האבטחה הרצויה (רמה 1,2,3) כדי לקבוע את רמת האבטחה של הכרטיס.

רמת אבטחה 1 מאפשרת לך להשתמש בכרטיס אם הכרטיס מחובר לטלפון שלך או לא.
זה המצב הנוח ביותר אולם הפחות מאובטח.

רמת אבטחה 2 מאפשרת לך לבצע תשלומים רק כאשר הכרטיס
מחובר לטלפון באמצעות Bluetooth (תשלום מאובטח).

עם זאת, תוכל לבטל את הנעילה ולהשתמש בכרטיס ללא טלפון אם יש לך קוד גישה.

רמה זו מפעילה גם היסטוריית מעקב אחר מיקום.

רמת אבטחה 3 גם מאפשרת תכונות תשלום מאובטח, שבהן תוכל לבצע תשלום בלבד
כאשר הכרטיס מחובר לטלפון.

ברמה זו תופעל התכונה התראה בעת ביצוע ההפרדה.

האפליקציה שלך תודיע לך כאשר כרטיס ה- Fuze Card מופרד ממך (הטלפון שלך).


שים לב: מצב זה יופעל / יתעדכן בעתיד הקרוב.

2. מספרים מוסתרים - Data Blind
תכונה זו מסתירה את מספרי כרטיס המוצגים על נייר אלקטרוני של כרטיס ה- Fuze Card עם כוכביות.

התכונה פעילה במידה והסמל באפליקציה מופיע באדום.

כאשר התכונה הסתרת נתונים מופעלת, מספר חלקי של כרטיסי אשראי מכוסים כפי שמוצג להלן.

תכונה זו מופעלת כאשר הכרטיס דולק ואתה יכול לבחור להשאיר אותו כך או לכבות אותו.

3. PASSCODE

תכונה זו מגנה על הכרטיסים מפני שימושים בלתי מורשים.
ניתן להפעיל תכונה זו על ידי לחיצה על הסמל 'PASSCODE' בתפריט הגדרות האבטחה.

לאחר ההפעלה, יהיה עליך להזין את הסיסמה שלך בכל פעם שאתה "מדליק" את כרטיס ה- Fuze Card שלך.

שים לב שיידרש אימות על ידי הטלפון הנייד שלך.
בכל פעם שכרטיס ה- Fuze Card שלך מחובר לטלפון הנייד שלך, לא יהיה צורך להשתמש בסיסמה.
ניתן להשתמש בקוד הגישה כדי לנעול את הכרטיס ברמת אבטחה 2 או 3
כאשר אתה משתמש בכרטיס לבד או ללא טלפון סלולרי.

 

אם ברצונך לשנות את הסיסמה,
קוד סיסמה> צור סיסמה חדשה בתפריט הנפתח כדי לשנות את קוד הגישה שלך.

4.נעילה ומחיקת נתונים מרחוק

במצבים הבאים, כרטיס ה- Fuze Card יהיה נעול ולא ניתן להשתמש בו עד שתאמת אותו עם פרטי החשבון שלך;
אם תזין את הסיסמה באופן שגוי 5 פעמים,

כרטיס Fuze שלך יהיה נעול ואתה לא תוכל לבצע תשלומים.

- הכרטיס יהיה נעול אם תחבר אותו היישום שלך eCard Manager דרך הטלפון החכם שלך.
 

במידה ומישהו אחר מנסה להתחבר לכרטיס ה- Fuze Card שלך.
- כרטיס Fuze נעול וכל המידע בתוך הכרטיס  נמחק.

- הודעת דוא"ל תישלח לבעלים המקורי עם מידע על מיקומים ידועים אחרונים
וכן מידע על החשבון שניסה לגשת כרטיס Fuze שלך .


 

פרטי הכרטיס שנמחקו מאוחסנים
על כרטיס ה- Fuze Card, לא ניתן לשחזר ואתה תצטרך להוסיף את כל פרטי כרטיס שוב.

x

#{title}

#{text}

#{price}