משפטי

תפקידו וחשיבותו של הנוטריון – כל מה שצריך לדעת

נוטריון

פעמים רבות במהלך חיינו אנו נדרשים לעזרתו של הנוטריון כאשר מדובר בהליך משפטי/ מנהלי. האישור הנוטריוני הינו בעל חשיבות משפטית גדולה ותפקידו של אישור זה הוא לתת תוקף משפטי מהותי למסמך, ולחסוך בהבאת ראיה משפטית נוספת על מנת לאמת או לאשר אותו.

לפי קביעת חוק הנוטריונים ישנם כללים ותקנות מחמירות לגבי סמכויות ומגבלות הנוטריון וזאת בגלל משקלו המשפטי הרב של האישור הנוטריוני.

אי לכך, רק עו"ד שעוסק בכך למעלה מ 10 שנים, שהינו אזרח ישראל, ועבר הכשרה מטעם משרד המשפטים, ועומד בקריטריונים הקבועים בחוק וכן, אושר על ידי ועדה מיוחדת במשרד המשפטים, יכול לכהן כנוטריון בישראל.

תפקיד הנוטריון

במסגרת הרישיון כנוטריון יוכל לאמת, לערוך ולאשר מסמכים שהנם משפטיים אשר דורשים אישור נוטריוני. חתימת נוטריון מהווה אישור למקוריות המסמך בפני בית המשפט כראיה קבילה, ולזיהוי ואימות האדם החתום עליו.

סמכויותיו של הנוטריון

מתוקף תפקידו ובמסגרת סמכויותיו הרבות רשאי הנוטריון לאמת חתימות על גבי מסמכים, לערוך מסמכים נוטריונים הנדרשים לצרכי שימוש בחו"ל, לאשר ולאמת חתימות על מסמכים כללים וגם על ייפוי כוח, לאשר העתק צילומי למסמכים, לאשר נכונות של תרגום למסמך, להעניק אישור חיים, לאמת רשימת מצאי, לערוך תיעוד של מסמך סחיר, לאמת הסכמי ממון ולאשר עשיית צוואה.

במקרים בהם נדרש אימות של מסמך נוטריוני אשר נחתם בארץ בזמן שימושו בחו"ל יש צורך באפוסטיל שהוא מתן תוקף בכל מדינה למסמך, ואישור על כך שהנוטריון רשאי לחתום עליו במדינתו. האפוסטיל, למעשה, הנו אישור הניתן ע"י עובד ציבור כמו עובד משרד החוץ של המדינה או פקיד בבית משפט.

משמעות משפטית לייפוי כוח נוטריוני

על פי חוק, מסמכים של ייפוי כוח כללי וייפוי כוח לעריכת עסקאות מקרקעין מחויבים באישור נוטריוני. אישור נוטריוני המאמת את החתימות שעל גביהם מקנה תוקף משפטי למסמכים והם לא ניתנים לביטול. זאת מהרצון להגן על חותם המסמך, ולאשר כי נעשתה מרצונו ומתוך הבנת ההשלכות של חתימתו על גביו.

כללים לעריכת אישור נוטריוני עפ"י תקנות הנוטריונים

האישור הנוטריוני ייכתב בעברית או ערבית. במידה ויש צורך בשפה נוספת היא תהיה בנוסף לשפה העברית או הערבית.

אישור נוטריוני חייב לכלול חתימה וחותמת הנוטריון. חותמת הנוטריון הנה חותמת לחץ ממתכת ובה פרטי הנוטריון בשפות עברית ואנגלית.

לאישור נוטריוני מצורף מסמך הקשור בסרט אדום ותגית אדומה.