נדל"ן

מילון מונחי משכנתא

מושגים משכנתא

שוקלים לקחת הלוואת משכנתא? מוצאים את עצמכם מבולבלים מכל המושגים הקשורים לעולם המשכנתא? הכתבה שלנו היא בדיוק בשבילכם. בכתבה, תוכלו לקרוא על מונחים ומושגים פופולאריים מהתחום.

הכתבה בשיתוף עם אישורי משכנתאות.

אחוז מימון

מדובר על נתון מספרי המתייחס לחלק של המשכנתא מתוך מחיר הרכישה של הנכס.
הנתון הזה מחושב על ידי חלוקה של סכום המשכנתא במחיר של רכישת הנכס. מה הכוונה? אם גובה המשכנתא הוא 500,000 שקלים ומחיר הרכישה הוא 1,000,000 שקלים, אז ניתן לראות ששיעור המימון יהיה 50 אחוזים.

אישור עקרוני

מסמך שניתן על ידי הבנק למשכנתאות. המסמך מאשר את ההסכמה של הבנק להעניק הלוואת משכנתא. תוקף האישור הוא עד המועד המצוין בו. המטרה המרכזית של האישור העקרוני היא לאשר שהלקוח שמעוניין בהלוואת המשכנתא, אכן זכאי לה וזאת בהתאם לתנאים של הבנק למשכנתאות. כאשר יש אישור עקרוני, הלקוח יכול להתחיל לחפש נכס לרכישה. שימו לב, האישור הזה לא מחייב את הבנק לתת הלוואת משכנתא.

ביטוח חיים להלוואת משכנתא

כל אדם שמגיש בקשה להלוואת משכנתא, חייב גם להיות מבוטח בביטוח חיים. במקרה ואותו אדם ילך לעולמו ועדיין לא יסתיימו תשלומי המשכנתא, אז חברת הביטוח תישא בהם ותשלם לבנק את יתרת ההלוואה. כל זאת על מנת שהיורשים שלו לא יישארו עם ההלוואה.

ביטוח מבנה

גם כאן, ממש בדומה לביטוח חיים, יש דרישה מהבנק לבטח את המבנה עליו רוצים לקבל את הלוואת המשכנתא. במסגרת ביטוח המבנה, יש גם כיסוי למקרים כמו, רעידת אדמה ונזקי מים.

גרירת משכנתא

במידה ומעוניינים להעביר משכנתא מנכס אחד לאחר ומעוניינים להשאיר את אותם התנאים של המשכנתא הקיימת, מגישים בקשה לגרירת משכנתא. בקשה זו מותנית באישור הבנק.

הלוואת בלון

מדובר על הלוואה, בה משלמים את הריבית לאורך כל תקופת ההלוואה ובסוף ההלוואה משלמים את הקרן כולה בתשלום אחד.

הלוואה צמודת מדד בריבית קבועה

מסלול משכנתא בו הריבית צמודה למדד המחירים לצרכן. המדד מפורסם כל 15 לחודש.

הלוואת גרייס

מדובר על מסלול משכנתא, בו מתחילים לשלם את הקרן של ההלוואה, רק לאחר מספר חודשים מנטילת ההלוואה.

הערת אזהרה

רישום שמופיע במשרדי הטאבו לגבי הנכס. במסגרת הרישום, יש התחייבות מצד בעל הנכס לקיים או לא לקיים עסקה במקרקעין.

זכאות

יש תנאים מועדפים להלוואת משכנתא לכל מי שמוגדר כזכאי להם על פי משרד השיכון. להלן חלק מהזכאים: עולים חדשים, רווקים מעל גיל 30, משפחות חד הוריות, זוגות צעירים, מחוסרי דיור ועוד.

ייפוי כוח נוטריוני

מסמך שמספק זכות לבצע פעולות בשמו של מייפה הכוח. המסמך הזה חייב להיחתם בנוכחות של נוטריון וכמו כן גם להיות מאושר על ידו.

לוח שפיצר

מדובר על לוח סילוקין בו מצוין התשלום החודשי הכולל את החזר ההלוואה והחזר הקרן.
על פי שיטה זו, הלווה יחזיר חלק משמעותי וגדול מהריבית עוד בתחילת הלוואת המשכנתא ויחזיר חלק קטן מהקרן. ככל שיעבור יותר זמן, החלק של הקרן יהיה גדול והחלק של הריבית יהיה קטן.